MT-gallup: Alle puolet suomalaisista pelkää Venäjän vastatoimia

Suomen odotetaan hakevan Nato-jäsenyyttä jo ensi viikolla, Venäjä uhkaa vastatoimilla. Miesten ja naisten suhtautuminen poikkeaa suuresti.
Suomen odotetaan jättävän Nato-jäsenyyshakemuksen lähiaikoina, mahdollisesti jo ensi viikolla. Venäjä on uhannut vastatoimilla, jos Suomi hakee jäsenyyttä.
Suomalaisten mahdollisia vastatoimia kohtaan tuntema uhka vaihtelee selvimmin sukupuolen mukaan, ilmenee huhti-toukokuun vaihteen molemmin puolin toteutetusta MT-gallupista.
Mielipidemittauksessa 1 054:tä 18–79-vuotiaalta suomalaiselta kysyttiin ”Pelottavatko Venäjän vastatoimet sinua, jos Suomi päättää hakea liittymistä Natoon?
Enemmistö vastaajista eli 46 prosenttia ilmoitti, että ei ylipäätään pelkää Venäjän Suomeen mahdollisesti kohdistamia vastatoimia. Hieman vähemmän eli 44 prosenttia kertoi tuntevansa pelkoa ja noin yhdeksän prosenttia ei osannut tai halunnut vastata.
Alle puolet suomalaisista ilmoitti pelkäävänsä vastatoimia.
Sukupuoli muodostaa selvimmän jakolinjan suhtautumisessa Venäjän vastatoimiin. Kyselyyn vastanneista naisista enemmistö eli 60 prosenttia ilmoitti pelkäävänsä Venäjän reaktiota Suomeen Nato-jäsenyyteen.
Miesten keskuudessa huoli on merkittävästi pienempi, vain joka kolmas miespuolinen vastaaja ilmaisi tuntevansa pelkoa Suomeen kohdistuvista mahdollisista vastatoimista.
Ikäryhmittäin tarkasteltuna vähiten uhkaa koettiin alle 30-vuotiaiden parissa, kun taas 50–64-vuotiaiden keskuudessa huoli oli suurin. Vanhempiin ikäryhmiin siirryttäessä pelko väheni.
Koulutuksen ja vastatoimia vastaan tunnetun pelon välillä vallitsi suoraviivainen yhteys. Mitä koulutetumpi vastaaja oli, sitä vähäisemmiksi arvioitiin Venäjän Suomea kohtaan osoittama uhka.
Puoluekannatuksen mukaan arvioituna vasemmistoliiton kannattajien keskuudessa vastatoimia kohtaan tunnettiin huolta, vähiten puolestaan olivat huolissaan kokoomuksen, perussuomalaisten, keskustan sekä vihreiden äänestäjät.
Kristillisdemokraattien kohdalla uhkaa pidetiin myös suurena, mutta vastaajien vähäisen määrän vuoksi tuloksen yleistettävyys on tilastollisesti heikko.
Pääkaupunkiseudulla Nato-jäsenyyden seurauksia kohtaan tunnetaan suurempaa pelkoa kuin muualla Suomessa. Ammattiryhmien sisällä johtavassa asemassa olevat sekä yrittäjät ja maanviljelijät kokevat uhkan pienimmäksi, kotiäidit- tai isät erottuivat huolijanan toisessa päässä.
MT:n gallupin toteutti Kantar TNS Agri. Kyselyyn vastasi 29.4.–4.5 välisenä aikana 1 054 vastaajaa. Tulosten virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaan.

Uutisoi maaseudun tulevaisuus.

Tuula Huovinen

Tuula Huovinen

Toimittaja

Jaa tämä artikkeli somessa

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Juuri nyt

Uusimmat artikkelit

Inari

Inarin kunta osti maata Mukkavuopajan varrelta

Salmin pitäjä

Kunta Laatokan itärannalla. Rajanaapureina pohjoisessa Suojärven, luoteessa Suistamon ja lännessä Impilahden pitäjät. Idässä Neuvostoliitto ja Itä-Karjala.