Pääkirjoitus: Itä-Lapin elinvoima on elintärkeä turvallisuustekijä koko Suomelle – Rovajärven merkitys näkyy jo nyt

Vireä itäraja lisää koko valtakunnan turvallisuutta.
ERÄS SUOMEN tunnetuimmista julkisista keskustelijoista, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola totesi hiljattain, että Suomi ei saa päästää itärajan alueitaan näivettymään, “sillä se on turvallisuusriski”.
Aaltola puhui Vuokatissa järjestetyssä Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien huippukokouksessa. Aaltola totesi, että Itä- ja Pohjois-Suomen alueisiin täytyisi satsata aiempaa enemmän taloudellisesti, jotta Suomi näyttäytyisi vahvana ja elinvoimaisena kokonaisuutena.
Aaltola on asian ytimessä. Näivettynyt tai pahimmillaan tyhjentynyt itäraja ei ole hyvä puskuri. Sen sijaan aktiiviset yritykset, yhteisöt, asukkaat ja elinvoimaiset kunnat taas ovat. Paikallisen tiedonvälityksen rooli on myös keskeinen. Yleisradio on vähentänyt toimintaansa maakunnissa merkittävästi ja maakunnalliset lehdet keskittyvät alueidensa keskuksiin. Esimerkiksi ammattitoimittajien määrä on pudonnut Lapissa julkaisujen vähentäessä väkeään. Itärajalle ei saa syntyä uutiserämaita, jotka ovat alttiita hybridivaikuttamiselle.
Venäjän laajamittainen sota Ukrainassa ja sen vaikutukset näkyvät todennäköisesti vuosikaudet Suomen itärajalla ja erityisesti koillisessa Lapissa.
Esimerkiksi Rovajärven harjoitusalueella on jo nyt suuri merkitys länsimaiselle puolustusyhteistyölle. Alueella harjoitteli juuri ruotsalaisia joukkoja, jotka siirrettiin harjoituksessa ensi kertaa Suomen joukkojen komennuksen alle. Nato-jäsenyyden toteutuessa Rovajärvestä tulee todennäköisesti myös merkittävä harjoitusalue puolustusliitolle. Harjoitusalue on Euroopan suurimpia, lähellä Venäjää ja arktisella alueella.
Se on myös monen paikallisen lähiympäristöä, jonka käyttö on harjoitusalueen takia rajattua. Itä-Lapin asukkaat ovat osoittaneet yhteistyökykyä Puolustusvoimien kanssa myös sen varatessa tontteja harjoituskäyttöön .
Lappi on ollut ja on tulevaisuudessakin luonnonvarojen ja geopolitiikan kannalta merkittävä alue. Valtion on annettava takaisin paitsi infrastruktuurissa myös entistä laajemmin yrityksille, yhteisöille ja kunnille.
Uutisoi: kotilappi (rajajooseppi)
Picture of Suomen Kenttälehti

Suomen Kenttälehti

Toimitus

Jaa tämä artikkeli somessa

Juuri nyt

Uusimmat artikkelit

DCA-sopimuksesta

Suomi ja Yhdysvallat allekirjoittivat 18. joulukuuta 2023 puolustusyhteistyösopimuksen (Defence Cooperation Agreement, DCA) Washington D.C:ssä.

Kosela

Kosela on Suomessa esiintyvä sukunimi, ja se on suomalaisilla varsin harvinainen. Vuonna 2023 miesten osuus tämän sukunimen kantajista oli 63 %. Sen lisäksi Kosela-nimellä oli yhteys myös paikannimeen Karjalassa ennen sotia.